Polityka Prywatności i Plików Cookies serwisu bmipolska.pl

BMI Polska sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokładamy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies (zwana dalej: Polityką) naszej witryny jest materiałem informacyjnym i nie wynikają z niej obowiązki po Państwa stronie. Za cel niniejszej Polityki uznaje się poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności, w związku z korzystaniem z naszego serwisu. W treści Polityki przekazujemy Państwu informacje, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest BMI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-449) przy ul. Wschodniej 26, KRS: 0000097246, NIP: 7340018178, REGON: 49039790500000.

Jak skontaktować się z Administratorem danych?

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: support_pl@bmigroup.com oraz korespondencyjnie na adres: BMI Polska sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pomocą adresu mailowego: bmipolska.rodo@bmigroup.com. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora danych, w oparciu o rożne podstawy prawne. Przedstawiamy niżej cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności:

 • w celu realizacji kontaktu z Państwem, jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora); w przypadku kontaktu z nami prosimy o przekazywanie wyłącznie niezbędnych danych osobowych;
 • w celu organizacji i realizacji szkoleń stacjonarnych i online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacji umowy);
 • w celu obsługi i rozpatrzenia wniosku o wydanie gwarancji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy);
 • w celu podejmowania działań analityczno-statystycznych mających na celu podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
 • w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, jakie mogą występować w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń).

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania.

Komu Administrator przekazuje Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sądy). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą – a przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Środki ochrony i odbiorcy danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy szyfrowanie połączeń.

Jak długo Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim są przetwarzane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania ograniczenia przetwarzania lub sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Informujemy, że każdorazowo, gdy korzystają Państwo z przysługujących Państwu praw, Administrator danych dokonuje oceny i weryfikacji stawianego żądania.

W celu realizacji działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Pani/Pana oraz informacje dotyczące produktów i usług, które Pani/Pan nabył, Administrator będzie przeprowadzać wnioskowania dotyczące Pani/Pana preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam by lepiej dopasowywać do Pani/Pana oczekiwań nasz przekaz marketingowy. Tym samym Profilowanie będzie obejmowało dopasowanie wyświetlanych reklam, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Administratora, na podstawie zakupów oraz przeglądanych produktów. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania poprzez kontakt z Administratorem lub IOD.

Polityka cookies

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej zbierane są pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanych w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zawierają identyfikator (domenę i ścieżkę) strony internetowej z której pochodzą, nazwę unikatową dla tego identyfikatora, dowolną treść zależną od zastosowania pliku, oraz datę wygaśnięcia ważności.

Cele, w  których wykorzystujemy pliki „cookies”:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie: korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.
 • Analityczne pliki cookie: umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na naszej stronie. Pomagają nam ustalić, które strony bardziej, a które mniej się podobają i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki tym danym możemy analizować statystyki i raporty dotyczące funkcjonowania strony oraz poprawiać jej wydajność. Bez udzielenia zgodny na nie, nie będziemy wiedzieć, kiedy strona została odwiedzona i nie będziemy w stanie poprawiać jej wydajności.
 • Funkcjonalne pliki cookie: zapamiętują i dostosowują stronę do Państwa wyborów np. preferencji językowych. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookies, jednakże spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
 • Marketingowe pliki cookie: pozwalają na dostosowanie treści reklamowych do Państwa zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Państwa profil zainteresowań. Marketingowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale pozwalają zidentyfikować Państwa przeglądarkę internetową i sprzęt. Brak akceptacji tego rodzaju plików cookies spowoduje, że wyświetlane reklamy nie będą dopasowane do Państwa preferencji.

Serwis może wykorzystywać następujące rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej), „stałe” („cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).

Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z naszego Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych oraz analitycznych dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę.

W ramach serwisu wykorzystywane są także pliki cookies stron trzecich (osobnych dostawców usług): Google Analytics.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach lub dokumentacji oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Postanowienia końcowe

Niniejszy Serwis zawiera linki do stron internetowych, które funkcjonują niezależnie od Serwisu. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na niniejszej stronie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Niniejsza wersja dokumentu weszła w życie 24 stycznia 2024 roku.