Krok 1


Wybierz produkty i/lub Rozwiązania Systemowe do rejestracji

Podaj produkty, które chcesz zarejestrować – indywidualnie, lub w Systemie. Do każdego produktu musisz wskazać jego nazwę oraz detale faktury, na której został zakupiony. Produkty zostaną przedstawione na liście wyboru – System pozwoli na wybór tylko tych produktów, które zna. Jeżeli produktu nie ma na żadnej z list – nie jest objęty gwarancją w tym rozwiązaniu.

System na podstawie wprowadzonych wyborów samoczynnie zaproponuje okresy gwarancyjne – na pojedyncze produkty lub całe Systemy. Gwarancje Systemowe zostaną zaproponowane tylko po rozpoznaniu wszystkich produktów składowych Systemu.

Produkt może zostać zarejestrowany w ciągu maksymalnie 90 dni od daty jego zakupu (decyduje data ostatniej faktury za towar) – z zastrzeżeniem, że między datą wystawienia pierwszego dowodu zakupu a datą wystawienia ostatniego dowodu zakupu nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy.

Krok 2


Podaj dane beneficjenta

Podaj dane osoby (lub firmy), która będzie beneficjentem tej gwarancji. Beneficjentem może być wykonawca w imieniu inwestora lub własnym, lub też inwestor docelowy.

Krok 3


Podaj dane inwestycji, na której zainstalowano zakupione produkty

W następnym kroku należy podać dane inwestycji, na której zainstalowano – lub zostaną zainstalowane – wprowadzone produkty.

Roszczeniom reklamacyjnym podlegają tylko produkty BMI zainstalowane na inwestycji zgodnie ze sztuką dekarską oraz Zasadami Udzielnia Gwarancji.

Skopiuj dane z poprzedniego kroku

Krok 4


Zarejestruj swoją gwarancję

Sprawdź jeszcze dane, które zostały podane. Po kliknięciu przycisku 'Zarejestruj' nie będzie już możliwości ich zmiany!

Na końcu potwierdź jeszcze znajomość Zasad Udzielania Gwarancji Icopal i Polityki Prywatności, i akceptację ich treści.

Po rejestracji, na adres e-mail podany w Kroku 2 wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z Kartą Gwarancyjną i dokumentami obowiązującymi na moment rejestracji w Systemie. Dokumenty należy wydrukować i przechowywać wraz z dowodem zakupu – ich okazanie będzie częścią procedury gwarancyjnej.

Zarejestruj